Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia ofertowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 29.03.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia pn. budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Legnickiej w Ścinawie
 21.03.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
 07.03.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pt. „Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży” ogłasza nabór na stanowisko instruktora zajęć rękodzielniczych z zakresu filcowania
 25.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na opracowanie map do celów projektowych na ścieżkę rowerową
 24.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zagospodarowanie terenu przy ROEE w Dziewinie
 19.02.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na realizacja zadania pn. Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 16.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pt. Pozytywnie sfilcowany Zaborów – warsztaty rękodzielnicze z filcowania dla dzieci i młodzieży
 11.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowego na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.4.2016
 09.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie tablic informacyjnych
 03.02.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 03.02.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytanie ofertowego na realizacja wielobranżowych projektów budowlanych nr IR.7011.2.2016
 12.01.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2016 – 2020
 23.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami
 18.12.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziewinie
 30.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów
 02.11.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ścinawa w sezonie zimowym 2015/2016
 28.10.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na nadzór inwestorski "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa.
 22.10.2015 Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na usługę w zakresie przeglądu technicznego kotłowni w obiektach budowlanych na terenie Gminy Ścinawa II
 15.10.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 171/8 i 171/9 w obr.2 miasta Ścinawy.
 15.10.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 481/7 i 482/8 w obr.2 miasta Ścinawy.
 15.10.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: "Budowa pompowni sieciowej w istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowa"
 28.09.2015 Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego nr IR.271.5.2015
 28.09.2015 Informacja o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na realizację zadania "Opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej na terenie MiGŚ".
 04.09.2015 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 144/19 w obrębie 1 miasta Ścinawy.
 25.08.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym II na sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 2 obiektów zgodie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 20.08.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obr.2 miasta Ścinawy.
 13.08.2015 Informacja o wyniku przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/29 w obr.2 miasta Ścinawy
 10.08.2015 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
 07.08.2015 Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach gminy Ścinawa

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 35421