Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Informacje nieudostępnione w biuletynie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.