Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania

1. Opis elementów na stronie

Spis podmiotów – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji – posiadacza Biuletynu.

 

Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji – posiadacza Biuletynu.

 

Administracja serwisu – odnośnik do podstrony zawierającej okno logowania do modułu administracyjnego. Prawo do logowania posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy/redaktorzy Biuletynu.

 

Redakcja – odnośnik do podstrony zawierającej informacje o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie – odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów.

 

Instrukcja użytkowania – odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Kontakt – odnośnik do podstrony zawierającej dane kontaktowe instytucji posiadającej Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Strona główna – odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Rejestr zmian – odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.

 

Rejestr spraw – odnośnik do podstrony zawierającej informację numerze, dacie publikacji i stanie sprawy oraz terminie rozpatrzenia.

 

Wyszukiwanie zaawansowane – odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.

 

2. Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego” bądź „Spis Podmiotów” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Katalog, w którym znajduje się użytkownik jest podświetlony na czerwono.

 

Podczas przeglądania dokumentu użytkownik ma możliwość przejścia do folderu nadrzędnego dla przeglądanego dokumentu poprzez wybranie hiperlinku z nazwą jednego z folderów ścieżki zagłębienia znajdującą się zarówno w treści dokumentu jak i w pasku nawigacyjnym (nad treścią dokumentu, obok odnośnika do „Strony głównej” Biuletynu).

 

Klikając w linki „Menu przedmiotowe” lub „Spis podmiotów” użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. Na stronę główną przenosi także odnośnik „Strona główna” dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

 

3. Praca z dokumentami

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie dostępne są z kilku poziomów:

- Menu przedmiotowego i Spisu podmiotów,

- Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego,

- Rejestru zmian.

 

Dostępność z poziomu „Menu”. Klikając w jeden z elementów aktywnych Spis Podmiotów lub Menu Przedmiotowe użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą opublikowane dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Dokumenty wyświetlane są w kolejności malejącej względem daty publikacji. Użytkownik ma możliwość sortowania listy wyświetlonych dokumentów poprzez kliknięcie w jedną z nazw kolumn (data publikacji, symbol, tytuł dokumentu).

Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł wybranego do przejrzenia dokumentu.

 

Dostępność z poziomu „wyszukiwania zaawansowanego”. Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

Dostępność z poziomu „Rejestru zmian”. Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu. Jeżeli dokument posiada załączniki, informacja o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach znajdzie się w na podstronie z treścią dokumentu. Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych.

 

4. Wyszukiwanie

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby:

- ogólny,

- zaawansowany.

 

Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.

 

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach obu Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.