Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.12.2019 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w mieście Ścinawa w 2020 roku
 26.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego w obr. Dziesław 23/7
 26.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 5/5 w Ścinawie
 07.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Mickiewicza 34A-3 w Ścinawie
 14.10.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 26/4 i 26/5 w obr.4 miasta Ścinawy
 14.10.2019 informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 558/10 w obr.2 miasta Ścinawy
 02.10.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 w obr.2 miasta Ścinawy.
 23.09.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 256/14 w obr.2 miasta Ścinawy.
 11.09.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach budowlanych, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 02.09.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie planu zagospodarowania terenu pod cmentarz
 30.08.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pod nazwą: "Plan zagospodarowania terenu (mapa) zaznaczonymi granicami cmentarza i obszarem miejsc pochówkowych; plan powinien zawierać obszar sąsiadujący z planowanym cmentarzam (wszelkie zabudowania, studnie, ujęcia wód) w odległości min. 150 m od greanicy cmentarza."
 14.08.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie projektu budowlanego na prace remontowe przy ruinach zabytkowego dworu w m. Zaborów
 15.07.2019 Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Organizacja konferencji w ramach projektów Gminy Ścinawa".
 31.05.2019 Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa.
 27.05.2019 „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich”.
 21.05.2019 "Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przeglądu i konserwacji wyłącznika głównego/ppoż. w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa".
 10.05.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: "Wykonanie okresowej kontroli (rocznej, pięcioletniej) stanu technicznego obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy Ścinawa, w 2019 roku"
 18.04.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow.0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 15.04.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Ścinawa w 2019 roku.
 04.04.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2019 roku".
 28.03.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 332/6 w obr. Tymowa
 28.02.2019 Rozstrzygniecie oferty na zarządzanie placami zabaw w gminie Ścinawa w 2019 roku.
 21.02.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 557/10, 558/7, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 21.02.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, którą przesyłam w załączeniu.
 21.02.2019 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1443 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy.
 18.02.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubińskiego, w granicach administracyjnych Gminy Ścinawa i Gminy Rudna, zarządzanych przez Gminę Ścinawa oraz z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa w 2019 roku
 30.01.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa części budynku mieszkalno-użytkowego, odpowiedającej udziałowi Gminy Ścinawa, wynoszącemu 3357/10000 (dawna świetlica wiejska), położonego w obrębie Przychowa nr 29, na gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 176/4, wraz ze zmianą sposobu użytkowaniana celemieszkalne".
 21.12.2018 Zarządzanie placami zabaw na terenie Gminy Ścinawa w 2019 roku
 21.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym
 05.12.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego dla potrzeb planowanej budowy Cmentarza Komunalnego w Ścinawie

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 35309