Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.02.2021 Zarządzanie placami zabaw na terenie Gminy Ścinawa w 2021 roku
 02.02.2021 Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 19.01.2021 Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 19.01.2021 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Ścinawa w 2021 roku
 18.01.2021 Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań Gminy Ścinawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020. 1990 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020. 2052 ze zm.).
 18.01.2021 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej, prawa służebności przesyłu, i innych niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 ze zm.) i innych ustaw, zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce
 04.01.2021 Administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2021r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przystąpienia przez Gminę Ścinawa do realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.”, którego skan przesyłam w załączeniu.
 28.12.2020 Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem stanowiącym własność Gminy Ścinawa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 23.12.2020 Świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich
 23.12.2020 Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Ścinawa w 2021 roku
 23.12.2020 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2021 roku
 22.12.2020 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w mieście Ścinawa w 2021 roku
 27.10.2020 Zawiadomienie -Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 213 ze zm.), dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego przy ul. Kołomłyńskiej 7/6 w Ścinawie, w celu sprzedaży tego lokalu (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą. Dostawa winna nastąpić w terminie do dnia 10 listopada 2020r.
 16.06.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 213 ze zm.), dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego przy ul. Zgody 3/3 w Ścinawie, w celu sprzedaży tego  lokalu (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą. Dostawa winna nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.”
 15.06.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 376/21 w obr.2 miasta Ścinawy
 10.03.2020 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2021 - 2024
 02.03.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 201/21 w obr.2 miasta Ścinawy
 02.03.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 238 w obr.2 miasta Ścinawy
 25.02.2020 Opracowanie programu prac konserwatorskich przy ruinach zabytkowego dworu w Zaborowie
 27.01.2020 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa w 2020 roku
 23.01.2020 Wykonanie okresowej kontroli (rocznej, pięcioletniej) stanu technicznego obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy ścinawa
 14.01.2020 Zarządzanie placami zabaw na terenie gminy Ścinawa w 2020 roku
 09.01.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Obsługę geodezyjno-kartograficzną (z wyłączeniem inwestycji) niezbędną do realizacji zadań Gminy Ścinawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2017. 2101 ze zm.), do wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro tj. kwoty 129.351,00 zł
 08.01.2020 Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartosci prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej,prawa służebności przesyłu.
 30.12.2019 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2020r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przystąpienia przez Gminę Ścinawa do realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.”
 27.12.2019 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1984 ze zm.), oddzielnie dla każdego z lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Ścinawa, położonych przy ul. Reymonta 25/3, ul. Reymonta 27/9, ul. Zgody 1/1 w Ścinawie, w celu sprzedaży tych lokali.
 23.12.2019 Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym z zakresu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w 2020 roku
 19.12.2019 Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem stanowiącym własność Gminy Ścinawa w okresie od stycznia 2020r. do dnia 31.12.20120r.
 17.12.2019 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2020 roku
 17.12.2019 Zarządzanie basenem miejskim WODNIK w Ścinawie w 2020 roku

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 35481