Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.11.2020 Obwieszczenie Wojewody- most tymczasowy
 28.10.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydanej decyzji na I-D-152_20 z dnia 21.09.2020
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewódzy Dolnośląskiego o wydanej decyzji nr I 96_20 z dnia 01 07 2020r. zatwierzdającej projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej w drodze krajowej w Krzyżowej.zatwierzdającejprojektbudowlanybudowysiecikanalizacyjnejwdrodzekrajowejwKrzyżow
 10.07.2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji nr I D 98-20 w dniu 06 07 2020 w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w Zabowowie w drodze wojewódzkiej
 12.04.2018 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działce nr 201, AM-7, obręb Ścinawa
 09.10.2017 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do dnia 31 października 2017 r.
 01.02.2017 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 29.11.2016 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora GDDKiA
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 6445