Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.08.2020 Zawiadomienie o wyniakch postępowania - Odbiór odpadów
 01.07.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa - 2020".
 13.11.2018 Zawiadomienie o wynikach konkursu organizowanego przez Gminę Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, na przygotowanie pracy konkursowej w postaci projektu remontu i modernizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno usługowych i usługowych, które wpłyną na poprawę przestrzeni publicznej Gminy Ścinawa
 26.09.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Dziewinie".
 11.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na spłatę i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych
 08.06.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych
 01.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na modernizacje szkoły podstawowej w Tymowej.
 16.03.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa
 02.03.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę Park & Ride w ramach zadania pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy
 23.02.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Ścinawa
 25.01.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa
 24.01.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa
 03.01.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
 13.12.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę szafy, urządzeń i oprogramowania dla Gminy Ścinawa na potrzeby informatyczne
 28.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wozu asenizacyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
 20.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciągnika wraz z głowicami
 16.11.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę dróg gminnych w Dziewinie
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Przychowej
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie
 31.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Parszowicach
 19.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów do placówek oświatowych w Lubinie
 04.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych
 30.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę układu komunikacyjnego przy ZPO w Ścinawie.
 23.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 09.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli i krzeseł do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
 01.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego
 29.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych
 18.05.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 11.05.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”
 21.03.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowe, modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w Lasowicach

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 47860