Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 18.12.2020 Uchwała nr IX/113/2020 RIO w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
 18.12.2020 Uchwała nr IX/112/2020 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok
 18.12.2020 Uchwała nr IX/114/2020 RIO w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
 06.11.2020 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku
 06.05.2020 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok
 23.04.2020 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu - uchwała WPF na 2020
 23.04.2020 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu - uchwała budżetowa na 2020
 27.12.2019 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
 27.12.2019 Opinia RIO o możliw. sfinans. deficytu przedst. w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
 27.12.2019 Opinia RIO o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej przedst. wraz z projektem uchwały budż. na 2020 rok
 04.10.2019 Uchwała IX/67/2019 RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ścinawy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za I półrocze 2019 roku.
 09.05.2019 Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2018 rok
 12.03.2019 Uchwała nr IX/21/2019 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019.
 12.03.2019 Uchwała nr IX/20/2019 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale WPF i uchwale budżetowej na rok 2019.
 20.12.2018 Opinia RIO o możliw. sfinans. deficytu przedst. w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 20.12.2018 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 20.12.2018 Opinia RIO o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej przedst. wraz z projektem uchwały budż. na 2019 rok
 08.10.2018 Uchwała RIO nr IX/47/2018 w sprawie opinii o przedłożonej przez burmiustrza Ścinawy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za I półrocze 2018 r.
 09.05.2018 Uchwała RIO nr IX/11?2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2017r.
 22.01.2018 Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale WPF i uchwale budżetowej na 2018r.
 22.01.2018 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Ścinawa przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok
 27.12.2017 Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
 27.12.2017 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy projekcie uchwały budżetowej MiG Ścinawa na 2018 rok
 27.12.2017 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Ścinawa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 09.10.2017 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za I półrocze 2017 roku
 08.05.2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2016 rok
 03.03.2017 Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa
 03.03.2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
 30.01.2017 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Ścinawy projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ścinawa na rok 2017.
 30.01.2017 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 12955