Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.02.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Chełmek Wołowski
 19.02.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Sitno
 11.02.2021 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Sitno i Chełmek Wołowski )
 26.01.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Parszowice
 26.01.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Dziewin
 26.01.2021 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Krzyżowa
 19.01.2021 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręby: Krzyżowa, Parszowice, Dziewin.
 18.01.2021 Obwieszczenie - zakończenie postępowania_farma 59 Parszowice
 12.01.2021 Obwieszczenie - w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy_styczeń 2021_2
 18.12.2020 Obwieszczenie - w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy - grudzień 2020
 18.12.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-PRZED WYDANIEM DECYZJI- 18.12.2020
 10.12.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa - obręb Dąbrowa Środkowa
 02.12.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa - obręb Dąbrowa Środkowa
 02.12.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręb Dębiec
 02.12.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręb Chełmek Wołowski
 02.12.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręb Redlice
 25.11.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręb Przychowa
 25.11.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręb Lasowice
 24.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręby: Chełmek Wołowski, Dębiec i Redlice
 24.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa obręby:: Chełmek Wołowski, Dębiec i Redlice
 18.11.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb: Przychowa i Lasowice
 07.10.2020 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów”, przewidzianego do realizacji na działce nr 188/10 obręb 4 miasta Ścinawa.
 06.10.2020 Budowa przystani pasażerskich na rzece Odrze wraz z zagospodarowaniem terenu
 04.08.2020 Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów,zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa, obręb Jurcz)
 23.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa elektrowni fotowoltaicznej – działka 41 obręb 3 Ścinawa
 21.02.2020 Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 41 obręb 3 miasta Ścinawa”.
 21.02.2020 Informacja Starosty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 126
 21.02.2020 Informacja o wydanej decyzji nr 122 z dnia 14.02.2020 r.
 13.02.2020 Informacja Starosty Lubińskiego o wydanej decyzji nr 92 z dnia 05.02.2020r. dla Gminy Ścinawy dot. budowę sieci sanitarnej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
 28.11.2019 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa)

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 117863